Sterkin


Het label Sterkin erkend staat voor kwaliteit & veiligheid

BLIIA is een door Sterkin erkend inspectiebedrijf. Wij zullen u hieronder uitleggen wie en wat Sterkin is en wat het betekent om door Sterkin als inspectiebedrijf erkend te zijn.

Wat is Sterkin?

Sterkin is een onafhankelijke organisatie die zich bezig houdt met veiligheid van installaties.

Sterkin is georganiseerd in een stichting met als doel om het aanleggen van veilige gas-, elektra- en waterinstallaties en ook van duurzame energie te bevorderen. Sterkin doet dat door de installatiebedrijven die zich bij Sterkin aanmelden, zeer nauwkeurig te controleren op voldoende vakmanschap, de juiste normen en de geschikte meetmiddelen. Zijn al deze zaken in orde, dan wordt het installatiebedrijf opgenomen in een register. De installateur mag zich daarna presenteren als een erkend Sterkin installateur. Het bedrijf mag dan het Sterkin label voeren. Sterkin blijft deze bedrijven in het oog houden, ook na het afgeven van het keurmerk. Het keurmerk is eigendom van de Stichting Sterkin. Het keurmerk staat voor kwaliteit, opgebouwd uit veiligheid en duurzaamheid.

Sterkin regelt als enige onafhankelijk organisatie de erkenningen.

Controles van de installatiebedrijven met het Sterkin keurmerklabel door onafhankelijke derden, zoals BLIIA, waarborgen de kwaliteit van de geleverde installaties zowel richting klant als overheid en andere bedrijven zoals aannemers, verzekeraars en woningbouwverenigingen.

Wat doet een erkende installateur?

Als klant kunt u niet weten welke installateur goed en vooral veilig werk levert. Dankzij het keurmerklabel van Sterkin kunt u kiezen voor een installateur die kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Conformiteitsverklaring

De door Sterkin erkende installateur verstrekt na afloop van de werkzaamheden aan zijn klant een zogenaamde conformiteitsverklaring. Deze conformiteitsverklaring  dient als bewijs van de geleverde kwaliteit, dat de door hen aangelegde installatie aan alle veiligheidseisen voldoet.

BLIIA en Sterkin

De inspectiebedrijven worden door Sterkin beoordeeld. Deze bedrijven controleren de door Sterkin erkende installateurs op de geldende installatievoorschriften en normen. Deze inspectiebedrijven mogen dat pas doen als ze zelf eerst hebben aangetoond, door ter zake doende opleidingen en door jarenlange ervaring in de branche, dat ze in staat zijn de inspecties en of controles uit te voeren. BLIIA is zo’n door Sterkin erkend inspectiebedrijf dat voldoet aan de regeling van inspectiebedrijven. Het keurmerk Sterkin voor BLIIA waarborgt de kwaliteit die wij leveren.