Propaangasinstallaties in Nederland voldoen niet aan de wettelijke voorschriften


Propaangasinstallaties in Nederland voldoen niet aan de wettelijke voorschriften


Lage- en middendruk propaangasinstallaties voldoen niet aan de geldende voorschriften.

Een brandbaar gas voerende gasinstallaties met een hogere druk dan 0,5 bar moeten in Nederland sinds 2001 aan de Nederlandse Norm NEN 2078 en vanaf juli 2009 voldoen aan de Nederlandse en Europese voorschriften NEN EN 15001.1 en 15001.2. In deze voorschriften staan de gedetailleerde eisen voor ontwerp, materialen, constructies, inspectie en beproeving van gasinstallaties beschreven. Op de meeste plaatsen wordt aardgas gebruikt als brandbaar gas. Op sommige plaatsen is echter geen aardgas beschikbaar en wordt propaangas gebruikt. Mijn bezorgdheid gaat met name over de propaangasinstallaties met een hogere druk dan 0,5 bar (de middendruk gasinstallaties) en mijn maatschappelijk verantwoordelijkheid over de veiligheid hiervan.

Volgens de Vereniging van Vloeibaar Gas (VVG) waarin leveranciers van propaangas gebundeld zijn, zou de aanleg van een lage- en middendruk propaangasinstallatie, en hierbij verwijzend naar PGS bladen, slechts moeten voldoen aan goed vakmanschap.

Hier zit precies het probleem. Allereerst zijn de gebruikte PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) bladen handreikingen en richtlijnen om aan bepaalde voorwaarden te kunnen voldoen (dit zijn echter geen veiligheidsvoorschriften). De PGS bladen komen voort uit de voormalige voorschriften van de Commissie Preventie Rampen (CPR), en sinds 2005 heeft de overheid bepaalt dat het beheer overgelaten wordt aan een zelfstandige beheerorganisatie. De inhoud van de publicaties worden bepaald in onderling overleg tussen bedrijfsleven zoals VVG en betrokken overheden. Alsof de slager zelf moet beoordelen of zijn uitgestalde vlees in orde is.

Vanaf 2001 is de Nederlandse norm NEN 2078 ook van toepassing voor propaan en butaan en sinds 2009 zijn er diverse Europese gastechnische voorschriften ook in Nederland van kracht geworden en zijn bestaande gastechnische voorschriften om veiligheidsredenen aangepast en wettelijk vastgelegd. In de huidige publicaties van de PGS bladen (met betrekking tot brandbare gassen zoals propaan en butaan) worden echter geen voorwaarden gesteld tot de aanleg en constructie van gasleiding en installaties.

Ik ben ervan overtuigd dat in de huidige wetgeving duidelijk is vastgelegd dat ook propaangasinstallaties, net zoals aardgasinstallaties, aan dezelfde normen en voorschriften moeten voldoen.

Naast een technische uitvoering van een lage- en middendruk propaangasinstallatie conform de NEN 2078, de NEN EN 15001.1, NEN EN 15001.2 en de NEN 1078 moet ook worden voldaan aan de installatievoorschriften van de fabrikant van de aan te sluiten verwarmingsketels en gastoestellen.

Uit de door mij gevoerde controles en beoordelingen blijken deze middendruk propaangasinstallaties totaal niet voldoen aan de voorschriften zoals omschreven in de NEN 2078 uitgave 2001 en de NEN EN 15001.1 en 15001.2.