EPBD / EPA


BLIIA Installaties en EPBD

Wat is het Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

Het energielabel komt voort uit de Europese richtlijn voor energieprestatie van gebouwen, de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). De EPBD is op 4 januari 2003 ingevoerd en is een richtlijn die alle EU-landen verplicht tot vijf activiteiten om de energieprestatie van gebouwen in Europa te verbeteren:

  • Eisen met betrekking tot een algemeen kader voor de methode ter berekening van een geïntegreerde energieprestatie van gebouwen.
  • Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen.
  • Minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden.
  • De energiecertificering van gebouwen.
  • De regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen.

BLIIA Installaties en Energie Prestatie Advies

Wat is het Energie Prestatie Advies (EPA)?

EPA staat voor Energie Prestatie Advies en is een maatwerkadvies van energiebesparing voor uw woning of utiliteitsbouw. Tegenwoordig wordt gesproken over het Maatwerkadvies energiebesparing.

Bij een woning spreken we over EPA-W en bij utiliteitsbouw over EPA-U.

Het advies wordt afgegeven door een gecertificeerd EPA-adviseur. In het rapport wordt precies aangegeven welke maatregelen u moet treffen om uw woning of gebouw zo energiezuinig mogelijk te maken, meer wooncomfort te verschaffen en het binnenklimaat te verbeteren. Hoe energiezuinig een gebouw is wordt gemeten met het energieprestatiecoëfficiënt.

BLIIA Installaties Bakel en EPA- U
• Het energielabel voor gebouwen is ingesteld in 2008, wegens een Europese richtlijn. Doel van het energielabel is eigenaren en gebruikers te stimuleren hun gebouw energiezuiniger te maken. Het energielabel geeft aan waar nog mogelijkheden zitten voor energiebesparende maatregelen.

• BLIIA Installaties werkt samen met een daartoe gecertificeerd bedrijf voor het opstellen van energielabels voor utiliteitsgebouwen en woningen. Dat bedrijf heeft een zeer ruime ervaring met het opstellen van energie-labels en –adviezen voor individuele woningen, gebouwen en voor complete vastgoedportefeuilles.