Geen categorie


Bewijs van inschrijving conform de IBER 2014 voor het jaar 2015

Onlangs ontvingen wij ook voor het jaar 2015 de IBER Erkenning via Sterkin. Op dit bewijs van inschrijving staan ook de personen vermeld die de inspectiewerkzaamheden volgens deze regeling uit mogen voeren. Bekijk hier ons bewijs van inschrijving conform de IBER 2014 voor het jaar 2015.

Propaangasinstallaties in Nederland voldoen niet aan de wettelijke voorschriften

Lage- en middendruk propaangasinstallaties voldoen niet aan de geldende voorschriften. Een brandbaar gas voerende gasinstallaties met een hogere druk dan 0,5 bar moeten in Nederland sinds 2001 aan de Nederlandse Norm NEN 2078 en vanaf juli 2009 voldoen aan de Nederlandse en Europese voorschriften NEN EN 15001.1 en 15001.2. In deze voorschriften staan de gedetailleerde […]

Meer duidelijkheid met betrekking tot het veilig uitvoeren van het onderhoud aan de verwarmingsinstallaties

Want Sterkin REG erkenning kwalificeert zich voor het label OK CV. Elke erkende verwarmingsinstallateur wil zich onderscheiden door het goed en veilig uitvoeren van het onderhoud aan verwarmingsinstallaties. Hiervoor is het kwaliteitslabel OK CV in het leven geroepen; een vrijwillig kwaliteitslabel voor onderhoud aan de verwarmingsinstallaties. De Stichting Sterkin gaat deze erkenning van het kwaliteitslabel […]